close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY WIZOWE

  • Uprzejmie informujemy, że Wydział Konsularny Ambasady RP w Madrycie jest jedynym urzędem konsularnym w Hiszpanii właściwym do przyjmowania wniosków o wydawanie wiz do Polski i do wydawania takich wiz.

   

  Obywatele Hiszpanii i Andory korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się na terytorium Schengen i nie potrzebują wizy aby podróżować do Polski. Obywatele Hiszpanii i Andory przebywający na terytorium Polski powyżej 90 dni, muszą złożyć wniosek o kartę pobytu w Urzędzie Wojewódzkim, właściwym dla swojego miejsca pobytu w Polsce.

   

  Posiadacze ważnej karty pobytu wydanej przez jedno z państw strefy Schengen mogą podróżować do Polski w okresie do 3 miesięcy bez konieczności posiadania wizy.

   

  Wnioski o wydanie wizy Schengen C oraz wizy krajowej D muszą zostać zarejestrowane w formie elektronicznej na stronie http://www.e-konsulat.gov.pl/

   

  Rezerwując termin spotkania w konsulacie należy jednocześnie wypełnić elektroniczny wniosek o wydanie wizy. W celu rejestracji wniosku wizowego i umówienia spotkania należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

  1.            W prawym górnym rogu strony wybierz  wersję językową.

  2.            Z lewej strony, w zakładce WIZA  wybierz „Wiza krajowa - rejestruj formularz” lub „Wiza Schengen – rejestruj formularz” w zależności od rodzaju wizy o jaką aplikujesz.

  3.            Przeczytaj uważnie instrukcję i postępuj zgodnie z informacjami w niej zawartymi. Wybierz datę spotkania, a  system automatycznie wybierze Ci godzinę spotkania.

  4.            Wypełnij wniosek o wydanie wizy. Musisz wydrukować wniosek po zakończeniu procesu. W innym wypadku Twój wniosek zostanie odrzucony. Wypełnianie wniosku musisz zakończyć w ciągu 1 godziny.

  5.            Wypełniając wniosek pamiętaj o właściwym formacie wpisywanych dat (np. data urodzin, daty ważności paszportu, etc.): rok-miesiąc-dzień.

  6.            Po wypełnieniu aplikacji, WYDRUKUJ JĄ NATYCHMIAST. Na ostatniej stronie znajdują się informacje dotyczące daty i godziny umówionego spotkania.

  7.            Na umówione spotkanie w konsulacie przynieś wydrukowany formularz wizowy oraz pozostałe dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę. Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

  8.            Po przyjściu do konsulatu  pobierz  numerek do działu wizowego.

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: