close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • SPRAWY SPADKOWE

 • Zgodnie z ustawą z dnia 13 lutego 1984 r. o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, konsul wykonuje czynności dotyczące zabezpieczenia i realizacji spadków lub innych należności w przypadku, gdy przysługują one Skarbowi Państwa.

   

  Przyjęcie przez Konsula pełnomocnictwa od obywatela polskiego może nastąpić jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach za uprzednią zgodą Ministra Spraw Zagranicznych wydaną na wniosek konsula.

  Obywatel polski ma szerokie możliwości skorzystania z pomocy zarówno polskich jak i miejscowych wyspecjalizowanych kancelarii adwokackich i radcowskich świadczących tak doradztwo prawne, jak i reprezentujących swoich klientów w sprawach indywidualnych. Zobacz link [Usługi prawnicze]

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: