close

 • Polsce – służyć, Europę – tworzyć, Świat – rozumieć

   

 • PRZEWÓZ ZWIERZĄT DOMOWYCH

 •   WARUNKI PRZEWOZU ZWIERZĄT DOMOWYCH MIĘDZY POLSKĄ A HISZPANIĄ

   

   

  Psy (oraz koty i fretki) przemieszczane w celach niekomercyjnych podlegają tym samym przepisom zarówno przy wyjeździe z kraju, jak  w przypadku przyjazdu z obszaru UE do Polski. Muszą być spełnione następujące warunki:

   

  1. Zwierzęta muszą być zidentyfikowane za pomocą czytelnie wytatuowanego numeru lub mikroczipu, zgodnego z wymaganiami normy ISO 1784 lub Aneksu A do normy ISO 11785 (w przypadku, gdy mikroczip nie spełnia wymagań żadnej z ww. norm, właściciel zwierzęcia lub osoba za nie odpowiedzialna w imieniu właściciela, musi zapewnić możliwość odczytania numeru mikroczipu podczas jakiejkolwiek kontroli, tzn. musi dysponować czytnikiem);
  2. Muszą zostać zaszczepione przeciwko wściekliźnie (przedmiotowe szczepienie uzyskuje ważność po upływie 21 dni od jego dokonania w przypadku pierwszego szczepienia wykonanego u zwierzęcia w wieku powyżej 3 m-ca życia (Decyzja Komisji Nr 2005/91/WE z dnia 2 lutego 2005r. ustanawiająca okres, po którym szczepienie przeciwko wściekliźnie uważa się za ważne). W przypadku kolejnych szczepień przeprowadzanych regularnie w odstępach zalecanych przez producenta szczepionki (dawki przypominające), szczepienie uzyskuje ważność w dniu podania dawki przypominającej szczepionki. Jeśli właściciel lub osoba odpowiedzialna za zwierzę nie posiada zaświadczenia o dokonaniu ostatniego szczepienia zwierzęcia zgodnie z zaleceniami producenta szczepionki, kolejne szczepienie jest odpowiednio traktowane jako pierwsze szczepienie i nabywa ważności po upływie 21 dni od daty jego dokonania).
  3. Muszą być zaopatrzone w paszport, wystawiony przez upoważnionego lekarza weterynarii, poświadczający ważność szczepienia przeciwko wściekliźnie.

   

  Spełnienie powyższych warunków powinno być poświadczone przez urzędowego lekarza weterynarii w kraju wysyłki zwierzęcia w świadectwie zdrowia (zgodnym z wzorem ustalonym w przepisach UE) lub w przypadku ponownego wwozu na terytorium Unii Europejskiej w paszporcie dla zwierząt domowych.

   

  Wszystkie przewożone zwierzęta muszą być trzymane na kolanach pasażera i odpowiednio zabezpieczone tj. smycz, kaganiec, klatka itp. Psy i koty poniżej 3 miesiąca życia nie mogą być przewożone do innych krajów Unii Europejskiej, chyba że kraj, do którego jedziemy dopuszcza taką możliwość. Przemieszczanie psów, kotów i fretek w wieku poniżej 3 miesiąca życia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest niedozwolone.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: